Şiirlerin Vazgeçilmezliği

İnsanlar yaratılışı gereği duygularını yansıtmak isteyen yaratıklardır. Bundan ötürü de farklı tiplerde aracılar kullanarak; karşısındaki kişiye hislerini belirtme amacı güdeceklerdir. Kişilerin bu konuda kendilerine en büyük yardımcıları ise şiirler olacaktır. Şiirler; her duygu durumunda söylenebilecek tarzda söylemler olarak görülebilmektedir. İnsanların doğasında olan duyguların daha etkili ve coşkulu bir biçimde yaşanmasında da önemli bir yerde bulunabilmektedirler. İnsanların şiirlerini ortamlara bağlı olarak da dile dökmesi durumu gözlemlenebilmektedir. İnsanların en eski medeniyetlerden beridir bu yöntemi kullanarak; zaman içerisinde sanatlaşmasını sağlaması önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda da tüm şiirler; önemli bir kültür ögesi olarak görülerek; toplum hakkında da ideal bilgileri veriyor olabilmektedir.

Antik dönemlerden beridir şiirler gerek okunarak gerekse de bestelenerek insanların duygu durumlarını aktarmakta kullanılmaktadır. Bu dönemlerde genel olarak doğaçlama halinde söylenecek olan bu şiirler; sadece duygu aktarım amacı doğrultusunda ortaya çıkacak ve herhangi bir sanat yapma amacı da güdülmeyecektir. Kişilerin herhangi bir ortamda eğlendirmek ya da acılarını aktarmak amacıyla tercih edecekleri bu şiirler; içlerinden geldiği gibi dile vuracaktır. Şiir konusunda hemen hemen her toplumda nadir olarak örnekleri görülecek olan bu tipteki nazım biçimlerinin sözlü edebiyat içerisinde değerlendirilmesinden ötürü de günümüze pek fazla ulaşamadığı da söylenebilmektedir. Bundan ötürü de pek fazla örnek verilemeyecek tipteki ögeler olarak da görülebilmektedir.

Günümüz dünyasında şairler; sanatlı bir anlayışın hakim olduğu nazımlara yer vermeye özen gösteriyor. Bu şiirler içerisinde duygu kadar ahenk unsurları da önemli bir konumda yer alıyor. Şairlerin maharetini konuşturması noktasında aranılan bir özellik olan bu durum; duygunun biraz daha geri plana atılmasına neden olabiliyor. Ancak öte yandan sözlü edebiyat da kendini göstermeye devam ediyor. Sözlü edebiyat örnekleri kültürümüzde ozanlar doğrultusunda ilerlemeye devam etmekte ve kopuz gibi çalgılarla beraber söylenen dizeler, daha doğal ve daha içten olarak gelebiliyor. Her milletin yüzyıllardır süregelen bir geleneği olan sözlü şiir anlayışında duygu yoğunluğun son derecede sade ve yalın bir biçimde aktarılması da dinleyicileri fazlasıyla etkileyebiliyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir