Yerleşik Hayata Geçişle Aşık Geleneği

Türk şiiri oldukça köklü bir geçmişe sahip olmakla beraber; kökenleri Orta Asya’daki ozan yaşantısına kadar dayanmaktadır. O dönemlerde göçebe bir hayat süren Türk boyları duygu aktarımlarını sözlü bir biçimde gerçekleştirmektedir.16.yy’a kadar ozanlar kopuz eşliğinde epik şiirler söylemektedir.Saz çalınıp söylenen şiirler yerleşik hayatın ilk örnekleri arasında yer almaktadır ve bu dönemde ozanlar değil aşıklar vardır.Kültürümüzün önemli bir parçası olarak kabul edilen aşık geleneği; Cumhuriyet Dönemi’nde dahi az da olsa görülebilmektedir. Aşık şenliklerinin yanı sıra farklı etkinlikler, bu geleneğin halen daha yaşamasını

Okumaya Devam Et