Yerleşik Hayata Geçişle Aşık Geleneği

Türk şiiri oldukça köklü bir geçmişe sahip olmakla beraber; kökenleri Orta Asya’daki ozan yaşantısına kadar dayanmaktadır. O dönemlerde göçebe bir hayat süren Türk boyları duygu aktarımlarını sözlü bir biçimde gerçekleştirmektedir.16.yy’a kadar ozanlar kopuz eşliğinde epik şiirler söylemektedir.Saz çalınıp söylenen şiirler yerleşik hayatın ilk örnekleri arasında yer almaktadır ve bu dönemde ozanlar değil aşıklar vardır.Kültürümüzün önemli bir parçası olarak kabul edilen aşık geleneği; Cumhuriyet Dönemi’nde dahi az da olsa görülebilmektedir. Aşık şenliklerinin yanı sıra farklı etkinlikler, bu geleneğin halen daha yaşamasını

Okumaya Devam Et

SHAKESPEARE VE SONELER

16. ve 17.yy arasında yaşamış olan İngiliz yazar ve şair olan Shakespeare’i ele aldığımızda ‘Soneler’ kitabının başta gelmediği konusunda hemfikirizdir ama İtalyan akımı olan sone tarzı şiirlerin yadsınamaz gücü Batı’da görüldü.İncelemeye geçmeden şunu belirtmek isterim ki,şair birçok eş anlamlı kelimelerden onun duygularını yansıtabileceğini düşündüğü kelimeyi seçer,fakat başka dile çevrilen şiirlerde büyük anlam değişmeleri,kafiye ve redif kayıpları meydana gelmektedir. 154 soneden oluşan bu eserin içinde ayrılık temasının hakimiyeti söz konusudur.Temaları işlerken neden-sonuç ilişkisini kendisine dayandırdığını buna binaen kabahati kendinde bulduğunu genel

Okumaya Devam Et