SHAKESPEARE VE SONELER

16. ve 17.yy arasında yaşamış olan İngiliz yazar ve şair olan Shakespeare’i ele aldığımızda ‘Soneler’ kitabının başta gelmediği konusunda hemfikirizdir ama İtalyan akımı olan sone tarzı şiirlerin yadsınamaz gücü Batı’da görüldü.İncelemeye geçmeden şunu belirtmek isterim ki,şair birçok eş anlamlı kelimelerden onun duygularını yansıtabileceğini düşündüğü kelimeyi seçer,fakat başka dile çevrilen şiirlerde büyük anlam değişmeleri,kafiye ve redif kayıpları meydana gelmektedir. 154 soneden oluşan bu eserin içinde ayrılık temasının hakimiyeti söz konusudur.Temaları işlerken neden-sonuç ilişkisini kendisine dayandırdığını buna binaen kabahati kendinde bulduğunu genel

Okumaya Devam Et